LESINFO 2020-2021

Het bestuur van de Gistelse Zwemschool is klaar met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2020-2021. Met deze infobrief willen we de leden op de hoogte brengen over de werking van de Gistelse Zwemschool voor volgend seizoen. Wat de corona maatregelen in september zullen inhouden weten we helaas nog niet. Daarom gaan we uit van een normale situatie en zullen we onze werking aanpassen indien dat nodig zou zijn.  Op 1 juli 2020 mogen de zwembaden terug opengaan. Het Gistelse stadsbestuur kiest er echter voor om het zwembad pas op 3 augustus te heropenen. Het bestuur van de GZS had de trainingen graag al in augustus aangevangen, maar dit werd helaas niet toegestaan door stad Gistel. Hieronder kunt U de data raadplegen waarop de trainingen zullen beginnen en eindigen.  

 • Start seizoen: maandag 31 augustus 2020 

 • Einde seizoen: zaterdag 19 juni 2021 

 

Het seizoen 2020-2021 

 1. Nieuw in het seizoen 2020-2021 

 2. Watergewenning 

 3. Leren zwemmen 

 4. Zwemtraining  

 5. Start to crawl voor volwassenen 

 6. Reddend zwemmen

 7. Het uurrooster  

 8. Kostprijs van de lessen

 9. Inschrijven

 10. Lesdata

 

1. NIEUW IN HET SEIZOEN 2020-2021 ​

1.1 Watergewenning, leren zwemmen en start to crawl: niet langer per 3 maand 

 

Vorig seizoen verliepen de inschrijvingen voor de lessen watergewenning, leren zwemmen en start to crawl per drie maanden. In december diende er dus opnieuw ingeschreven te worden voor de komende drie maanden. Vanaf het seizoen 2020-2021 verlopen die inschrijvingen op dezelfde manier als de andere en dus voor een volledig werkjaar. 

 

1.2 Zwemtraining voor redders in spé 

 

Redder (aan zee) zijn is een populaire vakantiejob bij jongeren in onze regio. Ben je bezig aan je opleiding redder (aan zee) of wil je graag te weten komen of dit iets voor jou is? Dan is dit trainingsmoment ongetwijfeld iets voor jou! Enkel voor jongeren uit het vierde, vijfde en zesde middelbaar.   

 

1.3 Start to crawl op maandag én donderdag 

 

Niet alleen op maandag, maar ook op donderdag kun je lessen start to crawl komen volgen!  

 

1.4 Watergewenning en leren zwemmen op woensdag in plaats van op donderdag 

We merkten op dat onze kleinste waterratjes op donderdagavond redelijk vermoeid in het zwembad arriveerden. Daarom kunnen ze vanaf september 2020 op hun vrije woensdagmiddag bij ons terecht! Dit brengt natuurlijk wel wat veranderingen in het uurrooster met zich mee (zie punt 7).  

 

 

 

2. WATERGEWENNING (VOLZET!)

De lessen watergewenning worden aangeboden op basis van het niveau van het kind. De leeftijd is dus niet de bepalende factor. Het is aan de ouders om in te schatten welk niveau hun kind heeft. Als we merken dat het gekozen niveau niet strookt met de werkelijkheid, dan wordt het kind doorverwezen naar zijn/haar juiste niveaugroep. De lessen watergewenning duren 40 minuten. We zetten in op een kwaliteitsvolle werking door samen te werken met gekwalificeerde lesgevers (kleuterjuffen, leraren LO, …) en hulplesgevers (jongeren die instaan voor het begeleiden van de kids naar het toilet, enzoverder). We passen het aantal lesgevers aan de grootte van de groep aan zodat er aan elk kind voldoende aandacht kan geschonken worden. 

 

 • Niveau 1: de eerste stapjes in het zwembad 

 • Voorwaarde: het kind is pampervrij en gaat naar school. 

 • Omschrijving: de lesgevers begeleiden uw kind in zijn/haar eerste kennismaking met een zwembad. Thema’s die aan bod komen zijn: water over het hoofd krijgen, bellen blazen onder water, …  

 • Niveau 2: de eerste schrik is overwonnen  

 • In deze lessenreeks gaan we een stapje verder. Het kind heeft al lessen watergewenning gehad. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: volledig onder water gaan, drijven, voorwerpen bovenhalen, in het water springen, …  

 • Niveau 3: voorbereiden op leren zwemmen 

 • Het kind voelt zich als een vis in het water en is motorisch klaar om en stapje verder te gaan (2e of 3e kleuter). 

 • Vaardigheden zoals pijlen met een plank, initiatie van de arm- en beenbeweging schoolslag komen aan bod. 

Na overleg tussen de ouders en de lesgevers schuiven de kinderen die er klaar voor zijn door naar het volgende niveau. Dit gebeurt op vaste momenten, namelijk na de kerstvakantie en na de paasvakantie. Wie in niveau 3 zit en klaar is om te leren zwemmen, kan overstappen naar de lessen leren zwemmen. Het is aan de ouders om te kiezen of uw kind 1 of 2 maal per week naar de les watergewenning komt. 

 

 • Voorbeeld 1: U schrijft uw kind in niveau 1 in. Na de kerstvakantie is uw kind klaar om naar niveau 2 over te stappen. Na de paasvakantie kan uw kind overgaan naar niveau 3.  

 • Voorbeeld 2: U schrijft uw kind in niveau 2 in. Na overleg tussen de ouders en de lesgevers beslissen we om na de kerstvakantie opnieuw niveau 2 te kiezen. Na de paasvakantie is uw kind er klaar voor en kan de overstap naar niveau 3 gemaakt worden.  

 

Overzicht lesmomenten watergewenning 

Niveau 1: woensdag 17u20 en zaterdag 8u30

Niveau 2: woensdag 18u00 en zaterdag 9u10

Niveau 3: woensdag 18u40 en zaterdag 9u50

 

3. LEREN ZWEMMEN (VOLZET)

De doelstelling van deze lessen is het aanleren van de zwemstijl schoolslag en het behalen van een 25m brevet. De lessen leren zwemmen duren 40 minuten. We zetten in op een kwaliteitsvolle werking door samen te werken met gekwalificeerde lesgevers (kleuterjuffen, leraren LO, …) en hulplesgevers (jongeren die instaan voor het begeleiden van de kids naar het toilet, controleren van de veiligheid, …). We passen het aantal lesgevers aan de grootte van de groep aan zodat er aan elk kind voldoende aandacht kan geschonken worden. We raden ten sterkste aan om enkel kinderen die in het derde kleuter zitten in te schrijven. Om de zwemtechnieken sneller onder de knie te krijgen zijn twee oefenmomenten per week zeer sterk aan te raden. Na het bereiken van de doelstellingen leren zwemmen kan uw kind aansluiten bij de zwemtrainingen.  

 

Overzicht lesmomenten leren zwemmen:  

woensdag 17u20  

woensdag 18u 

woensdag 18u40  

zaterdag 8u30 

zaterdag 9u10 

zaterdag 9u50 

 ​

 

4. ZWEMTRAINING

Wie in het bezit is van een brevet van 25m kan aansluiten bij de zwemtrainingen. Tijdens de zwemtrainingen focussen we ons op het aanleren van de vier verschillende zwemstijlen én bijhorende startduiken en keerpunten. We werken volgens leeftijd en niveau. Het uurrooster kun je in punt 7 (uurrooster) raadplegen. De trainers bepalen in samenspraak met het bestuur en de ouders wie in welke baan zwemt. Het uitgangspunt is dat iedereen op zijn/haar niveau kan zwemmen. De zwemtraining duurt 1 uur, met uitzondering van de zwemlessen voor kinderen die in de baan van de 25m brevetjes zwemmen. We merken op dat deze kinderen na 40 minuten vermoeid geraken en koud beginnen te krijgen.  

 ​

 

5. START TO CRAWL ​

Niet alleen voor kinderen is zwemmen een ideale sport! Zwemmen is voor iedereen. Door het bewegen in het water is er geen gewrichtsbelasting, de kansen op een blessure zijn beperkt, zowel in de winter als in de zomer heeft het zwembad steeds dezelfde temperatuur, … Kortom, zwemmen is dé sport bij uitstek voor jong en minder jong! Wie graag crawl wil leren zwemmen kan bij ons terecht. We beginnen vanaf nul en bouwen stelselmatig de lessen op zodat je op een technisch correcte manier crawl leert zwemmen. Wie een zeker niveau bereikt heeft kan aansluiten bij onze groep volwassenen. 

 

Overzicht lesmomenten start to crawl:  

maandag 20u 

donderdag 18u30 

 

6. REDDEND ZWEMMEN

Redder (aan zee) zijn is een populaire vakantiejob bij jongeren in onze regio. Daarom bieden we hen op donderdagavond van 18u30 tot 19u30 een trainingsmoment aan, specifiek gericht op de praktijktesten van de cursus redder aan zee. Ben je bezig aan je opleiding redder (aan zee) of wil je graag te weten komen of dit iets voor jou is? Dan is dit trainingsmoment ongetwijfeld iets voor jou! Enkel voor jongeren uit het vierde, vijfde en zesde middelbaar.   

 

Overzicht lesmomenten reddend zwemmen:  

donderdag om 18u30

 

7. SCHEMA

Maandag

Woensdag

Donderdag

Zaterdag

 

8. KOSTPRIJS VAN DE LESSEN

 

 • 1x zwemmen per week = €125 

 • 2x zwemmen per week = €225  

 • Korting 

 • 2x zwemmen per week: -€25 

 • 2e gezinslid: -€5, 3e gezinslid: -€10, … 

 

9. INSCHRIJVEN

 

 • Huidige leden krijgen de kans om hun lidmaatschap te verlengen. We sturen de huidige leden een inschrijvingslink door via e-mail. Inschrijven kan van 4 juli 2020 tot en met 18 juli 2020. 

 • Vanaf zaterdag 25 juli om 9.00 uur kan iedereen inschrijven via onze website www.gistelsezwemschool.com 

 • Let op: om de kwaliteit van de lessen te garanderen werken we met een maximum aantal zwemmers per baan.  

 • Na het invullen van het inschrijvingsformulier ontvang je een bevestigingsmail met uitnodiging tot betaling. Het kan enkele dagen duren voordat je die mail ontvangt. We nemen enkel opnieuw contact met U op als we het lidgeld niet ontvangen hebben.  

 • Indien u niet binnen de aangegeven termijn het lidgeld op onze rekening hebt overgeschreven kunnen wij deze plaats terug vrijstellen aan anderen. 

 • De Gistelse Zwemschool aanvaardt de vrije tijdspas als betaalmiddel. 

 

 

10. LESDATA

 • Geen les tijdens de schoolvakanties en op feestdagen/sluitingsdagen zwembad. 

 • Kalender werkjaar 2020-2021 na te lezen op onze website